Barneskolen prøvde ut leksefri i ein månad, men noko meir enn det blir det ikkje

FLORØ: Flesteparten av foreldra var positive. Lærarane var ikkje det.