Klokka 0900 onsdag vart søket etter den sakna Randulf Bendiksen teken opp att. Det skriv NRK Sogn og Fjordane.

Det var kokka 17.54 torsdag at politiet melde om at det er sett i verk ein leiteaksjon i Osen etter funn av ein båt på rek like ved Osstrupen bru. Politiet, Redningsskøyta og Røde Kors har søkt i området etter den sakna. I dag blir det leita med undervassbåt og sonar i området der båten vart funnen.