Tilrår gardsbesøk minst ein gong i halvåret

FLORØ: Skal dei minste forstå kor viktig gardsdrift er, og kvar maten deira kjem frå – så må dei oftare til gards.