Eine laksen dei drog hadde 70 lakselus på seg. – Det er uvanleg mykje, seier forskaren

ASKROVA: Ein oppteljing av lakselusa på laksane dei drog i fjorden, viste oppsiktsvekkande høge tal.