Kystverket sel gamle fiskarhamner - kunne du tenkt deg eiga hamn her?

KYST: Kystverket skal avhende statlege fiskerihamner som ikkje lenger blir brukte til føremålet.