Gå til sidens hovedinnhold

Kystverket har bestilt nye radarar. Aukar overvakinga i Sogn og Fjordane.

Artikkelen er over 2 år gammel

Fem nye radarar skal monterast i risikoområde utanfor Florø og Måløy innan året er omme.

For abonnentar

Kystverket bestilte 16. mai dei fem første radarane for utvida sjøtrafikksentralteneste på Vestlandet. Innan 2022 skal sjøtrafikksentralanes tenesteområde utvidast til Sogn og Fjordane for å auke tryggleiken til sjøs for skipstrafikk i utvalde risikoområde frå Fedje til Kristiansund.

Utanfor Florø og Måløy

Dei fem nye radarane skal etablerast i risikoområde utanfor Florø og Måløy. Dei skal monterast i løpet av 2018, og settast i testdrift i slutten av 2019 eller i starten av 2020.

I Rogaland og Hordaland overvaker, informerer og regulerer Kystverkets sjøtrafikksentralar i dag skipstrafikk i farvatnet frå Jærens rev i sør, til Bømlafjorden i nord, og farvatnet frå Bergen i aust til Marstein i sør, og til Sognefjorden i nord. Med etablering av ny teknisk infrastruktur skal tenesta utvidast til spesielle risikoområde i Sogn og Fjordane.

− Utvidinga gjelder område som har hatt ein del uønskte trafikkhendingar og som representerer ein økt risiko i nær framtid, seier avdelingssjef Jon Leon Ervik i Kystverkets Senter for los og VTS.

Automatikk

Han tilføyer at samspel med skipstrafikken der Kystverkets digitale og moderne teknologi skal bidra til at navigatørar får tilrettelagt viktig informasjon, slik at seglturen kan gå føre seg på ein sikker og effektiv måte, er noko dei meiner er særs viktig.

I tillegg til radarar jobbar Kystverket med å få innført dynamisk risikoovervaking, eit system som automatisk oppdagar og varslar om avvik i skipstrafikken. Det skal også etablerast vær sensorar i område som er spesielt risikofylte og har mykje vær, samt VHF-kommunikasjon som legg til rette for automatiserte meldingar til skipsfarten.

Kommentarer til denne saken