Folkemøtet frå Samfunnshuset tek til først klokka 18.00.