Geir Oldeide vil kutte i ordførarløna

KINN: Om ei dryg veke skal kommunestyret i Kinn bestemme kva ordførar, varaordførar og dei andre politikarane skal ha i løn og anna godtgjersle. Geir Oldeide i Raudt vil redusere ordførarløna.