Gå til sidens hovedinnhold

Kappløp med tida

Artikkelen er over 11 år gammel

Støttegruppa for Simon har skaffa seg dokumentasjon frå Italia på at far Fkadu tok kontakt for å få hjelp i byen Bari utan å få tilbod om husrom og tilbod elles.

Kåre Leif Hollevik og støttegruppa til Simon ønskjer å få fram alle relevante opplysningar om korleis italienske myndigheter ikkje har teke vare på eit barn sine rettar i høve til barnekonvensjonen.

Dei har fått fatt i offisielle italienske dokument som skal stadfeste at far til Simon første september 2009 tok kontakt med ARCI, som er eit prosjekt for å ivareta asylantar sine interesser under Bari kommune.

Han fekk ikkje hjelp på grunn av manglande opphaldsløyve. Støttegruppa har også fått tak i dokument som syner at Fkadu dei fem månadene dei budde på søppelplassen utanfor Roma vart registrerte hos immigrasjonsmyndighetane i Roma.

– Hausten 2007 laga italiensk TV ein reportasje om flyktningesituasjonen i Italia. Her vart det gjort ei balansert framstilling av flyktningar si integrering i Italia. I eit klipp vert Fkadu intervjua av italiensk tv om korleis livet er for han som åleinefar for Simon på ein søppelplass.

Støttegruppa har fått tak i reportasjen. Dokumentaren syner kva Fkadu og sonen måtte ta til takke med, fortel Kåre Leif Hollevik.

VIDEO FRÅ ITALIENSK TV

Fkadu og faren kan bli sendt ut av landet kor tid som helst. UDI har ikkje teke omsyn til begjæringa om utsett iverksetjing av vedtaket.

– Støttegruppa for Simon ber om at Utlendingsnemda lar Simon og faren tre fram for nemda slik at heilskapen i denne saka kjem fram.

Så lenge UDI definerer dei som «Dubliners», er faren stor for at nemdleiar åleine fattar eit vedtak.

Denne saka syner at rettsvernet til eit barn ikkje vert ivareteke av byråkratiet i UDI. UNE skal vere ein garanti for dette rettsvernet, seier Hollevik

– UDI seier at dei har tausheitsbelagt info dersom advokaten til Fkadu og Simon opnar for det?

– Vi har samtykka til at UDI kan få legge fram alt dei har av dokumentasjon. Det er inga hindring, understrekar Hollevik.