Kven braut seg inn i hytta til Cathrine og Agathe på Ålvora?

ÅLVORA: Ukjende gjerningsmenn har stole to kamera som tilhøyrde bestemor hennar.