West Industri Contracting ut av INC gruppen

FLORØ: Endringar i marknaden gjer at INC Gruppen ikkje lenger ser seg nytte i å behalde WIC. Dei jobbar no for å finne ei løysing som gjer at ingen skal miste jobben.