Ifølge Youtube vil Bremanger Frp bygge toglinje frå Sri Lanka til Florø. Problemet er at ingen i Bremanger Frp har høyrt om dette før.

BREMANGER: Problemet er at ingen veit kven som har laga videoen.