Kommunen bad om hjorte-råd, men svara sprikjer i alle retningar

FLORØ: Skyt meir hjort. Skyt mindre. Skyt som i dag. Flora kommune blir neppe klokare etter høyringsrunden om kor mykje hjort ein bør felle kvart år.