Ane-Marthe (28) må til utlandet for å få det, men stamcellebehandling kan bli ein del av det offentlege helsetilbodet i Norge i framtida

HELSE: Lars Bø er overlege og senterleiar ved Nasjonal kompetanseteneste for MS. Han seier at stamcelletransplantasjon er ein god behandling, men ikkje nødvendigvis for alle.