Døveprest Vidar Svendsen meiner tilbodet til Karl Håkon er langt unna det som trengst for å vere forsvarleg.

FLORØ: Døveprest Vidar Svendsen har engasjert seg i saka om Karl Håkon Knutsen. Førre veke var han på besøk i Florø, og han er uroa over det han fekk sjå.