Mats Ravnestad Odéen og dei andre leverer inn utstyr og uniformer på den aller siste distriktssamlinga i HV-ungdommen, distrikt 11. Odéen rosar det sterke samhaldet i gruppa. - Det blir eit lagspel som handball eller fotball, men på ein litt annan arena.
Kristina Marie Løvoll

Siste natt med gjengen for Mats

Heimevernet har ikkje lenger råd til å ha eit ungdomstilbod.
Publisert