Havbruksfondet kan forsvinne: Fryktar for at staten vil ta nye millionar frå kommunane

Av

POLITIKK: Om ein knapp måned kjem utredninga frå Havbruksskatteutvalget. Vår region (Kinn og Bremanger) kan miste 58 millionar kroner.