Om du brukar å få julegåver frå Karin Pedersen, ligg du godt an i år

FLORØ: Karin Pedersen blei den heldige vinnaren av Kveldsope-trillebåra med varer for 18.000 kroner.