Regjeringa opprettar nasjonalt villakssenter

Ny stifting blir overbygg for sentera i Lærdal, Lyngdal, Namsos og Tana.