– Dette er en av de viktigste miljøsakene vi har ved siden av klimakampen. Man skal aldri, aldri, aldri gi seg i så viktige saker, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

Lørdag deltar hun på Natur og Ungdoms sommerleir i Vevring ved Førdefjorden. Det gjør også SVs Audun Lysbakken og Miljøpartiet De Grønnes (MDG) Rasmus Hansson.

– Det er ingen gruve der i dag, og det har vi ikke tenkt at det skal bli. Vi vil sparke i gang en valgkamp hvor gruvedumping blir en av de viktigste sakene, sier Hansson.

Et verdivalg

Også Lysbakken ser kommunevalget som en mulighet til å vinne det han anser som en av de største miljøsakene framover.

– Dette er et viktig verdivalg for oss som samfunn: Klarer vi å se verdien av andre ting enn penger, eller skal interessene til et selskap i Oslo alltid gå foran hensynet til miljøet og lokalbefolkningen i distriktene, sier han.

– Dette løpet er ikke kjørt på noen måte, det er mange ting som gjenstår før gruvedriften kan settes i gang, påpeker SV-lederen.

Stor motstand

På Stortinget møtte gruvemotstanderne veggen før sommeren. Arbeiderpartiet besluttet å støtte regjeringens ja til prosjektet. Nordic Mining kan derfor gå videre med planene om å grave fram mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune. Avfallet skal dumpes på bunnen av Førdefjorden, utenfor den lille bygda Vevring.

I bygda er motstanden stor, og med seg har de fått turistnæring, oppdrettsnæring og fiskerinæring. De frykter konsekvensene av åpen gruvedrift på fjellet og et deponi som vil legge et over fire kvadratkilometer stort område på fjordbunnen øde. Ulike fagmiljøer er uenige om forurensingsfaren.

Men regjeringen og Arbeiderpartiet mener de lovede inntektene og arbeidsplassene er viktigere enn skadene på miljøet.

– Papirjobber

Rasmus Hansson hevder at det langt fra er sikkert at fordelen for samfunnet vil bli så store.

– Nordic Mining eier ikke en spade. Dette er et papirposjekt, med papirtall og papirjobber, sier han.

Først når selskapet nå skal konkretisere planene vil man få vite hvor mange arbeidsplasser som blir skapt, påpeker han, og sier det like gjerne kan bli skiftarbeid med utenlandske arbeidstakere.

Venstre-lederen mener å merke at flere nå begynner å få øynene opp for hva planene innebærer.

– Jeg tror at folk har et mer langsiktig syn på lokalmiljøet sitt, sier Grande

Hun mener saken vil mobilisere befolkningen og viser til meldinger om at folk melder flytting tilbake til Naustdal for å bruke stemmen sin mot prosjektet.

– Slår sprekker

Også i Høyre og Arbeiderpartiet lokalt rundt Førdefjorden finner de grønne partiene meningsfeller i denne saken.

– Vi ser at støtten til fjorddeponiet slår sprekker, og dette er noe av det som gir håp om å vinne denne kampen lokalt, sier Lysbakken.

I Førde støttet både Arbeiderpartiet og en av Høyre-representantene i formannskapet beslutningen om å klage saken inn for overvåkingsorganet ESA. Spørsmålet er om fjorddeponiet kan være brudd på EUs vanndirektiv.

Dette er bare et av flere forsøk på å stanse planene. Regjeringens ja er også klaget inn for Kongen i statsråd. (©NTB)