Dei kommunale avgiftene skal ned, tilknytingsavgifta vil bortimot forsvinne, men bosset blir dyrare

KINN: Korleis blir eigentleg kvardagen vår påverka 1. januar, når vi går inn i Kinn?