– I august sa Møreforsking at det ikkje var trafikk nok til kommersialisering. Står dei ved det i FOT-ruterapporten som kjem?

Artikkelen er over 2 år gammel

OSLO: Dagen etter at samferdselsministeren vart utfordra på FOT-rutene i Florø under Stortingets spørjetime, møtte ordførar og næringsliv departementet om det same.