Her signerer florørussen ein historisk avtale: – Vi vil snu det dårlege inntrykket folk har av oss

FLORØ: Florørussen 2020 tar skarp avstand frå ulovlege rusmiddel.