Senterpartiet vil heller fjerne byråkratar enn å legge ned utkantskular

FLORØ: Dei går heller ikkje med på å auke eigedomsskatten.