Folket mobiliserer for å kalle samfunnshusplassen opp etter Konstanse Stavang

FLORØ: Konstanse Stavang lever vidare i minnet til mange.