– Det var ei glede å gå i gang med oppussing av dagsenteret

Det seier Vidar Andersen, avdelingsleiar i Florø bygg og eigedom, Flora kommune sitt eigedomsselskap.