– No må folk inn og sjå på størrelsen på dette prosjektet

FLORØ: Martin Malkenes (MDG) oppmodar alle lag, organisasjonar og privatpersonar om å skrive høyringsfråsegn til storhallen.