Pilotprosjekt for landbasert lakseoppdrett på basen er utsett

NÆRINGSLIV: Umoden renseteknologi er årsaken til at RAS-piloten på Fjord Base tidligast får fisk i tankane neste vår.