Kjøpte aksjar for 129 millionar kroner i Fjord1

Foto:

DEL

Ein institusjonell investor har lagt 129 millionar kroner på bordet, og sikra seg 3.1 million aksjar i Fjord1. Det tilsvarar ein aksjepost på litt over 3 prosent. Det melder Nett.no.

Hovudeigar Per Sævik reknar med at det er ein utanlandsk aktør, og ser ikkje bort i frå at det kan vere ein av dei som ikkje nådde opp i kampen om Norled.

Artikkeltags