Fjord1 vann anbod

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Fjord1 AS vann anbodet, og har fått kontrakt, for ferjesambanda Edøya – Sandvika, Arasvika – Hennset, Seivika – Tømmervåg og Kvanne Rykkjem.

NRK var først ute med å melde saka.

Rutetilbodet blir forbetra, mellom anna med fleire ferjer og fleire avgangar i helgane.

Fjord1 AS har, i tillegg til å ha tilbydd den lågaste prisen, også full skår på miljøpoeng. Denne kontrakten vil innebere ein omfattande reduksjon av CO₂-utslepp.

Kontrakten trer i kraft den 1.1.2020.

Artikkeltags