- Kven henretta «Jasper» midt på turstien?

Av

- Eg var 200 meter ifrå, men høyrde ingen ting. Den som skaut må ha brukt lyddempar.