Seks av søskenbarna (tre av dei søsken) i Olsen-familien frå Havreneset har, eller held på med, ei maritim utdanning. f.v. Simen Seljeseth, Kristoffer Hove, Elise Fjæreide, Therese Navekvien Olsen, Ole Petter Åsen Olsen, Simen Kaldestad.
Liv Standal

Seks søskenbarn har valt same yrkesveg: – Det starta med Besten

FLORØ: Erling Olsen var sjølv berre på sjøen nokre år i sin ungdom. Men han tok barn og barnebarn med på sjøen kvar einaste helg livet ut, og det har sett spor.
Publisert