«Pelsen bar» eller «The Fox Crib»: Andreas Endestad er ikkje sikre på namnet på baren, men tilbakemeldingane på baren han har laga i det gamle pelshandteringshuset på Krokane Gard er udelt positive. Alle foto: Dag Nesbø Frøyen

Frå pels til pub

Det var eit pelshus der revane vart flådde og pelsane tørka. No er det blitt pub og litt meir fuktig.
Publisert