40 prosent av Batalden Landhandel sin årsomsetnad kjem i juni, juli og august

FANØY: Men dei gode tala frå ifjor er litt misvisande, seier styreleiaren.