Mange kommunar har ikkje systematiske undersøkingar av korleis eldre har det. Mellom anna Bremanger

Av

SVELGEN: Bremanger gjer ikkje systematiske undersøkingar av korleis eldre har det på sjukeheim.