Det er ikkje plent nødvendig å fortelje alle og einkvar at ein har gått til innkjøp av dartspel for å trene heime, men konkurransen er skjerpa, og salstala til Førde Sport fortel at mange eikefjordingar har gjort det. Dartspel er då også ein typisk pubaktivitet, i alle fall i England der pub og dart høyrer saman. Det begynte med ein einsleg blink i publokalet i andre etasje på Sjøhuset, og ein del gjester fatta interesse for aktiviteten. Den gongen dreia det seg om ein pappblink og piler med stålspiss. Men så investerte eigarane av Sjøhuset i to moderne dartautomatar med myntinnkast, og piler med såkalla "soft-tip" av plast erstatta dei litt skumlare stålpilene. Den første offisielle Eikefjord-meisterskapen i dart vart avvikla, og Geir Tore Leversund kunne løfte pokalen som den aller første Eikefjord-meister i den edle pilsporten.

Bull 1

Dartklubben "Bull 1" vart oppretta den 25. april, og pr. i dag har klubben 30 medlemmer. Dartautomatane på Sjøhuset blei erstatta av nye, veggmonterte spel før Eikefjord-meisterskapen for lag gjekk av stabelen med sentrumslaget "Knarkane" som vinnarar. Formannen i dartklubben, Asbjørn Agledal, lover også høg aktivitet framover:

– Vi har terminfesta ei rekkje konkurransar fram til romjula. Alt fredag (31.oktober) arrangerer vi klubbmeisterskap for par i dame- og herreklassen. Og den 21. november spissar det seg til, for då avviklar vi singelturnering for medlemmer i begge klasser. Så rundar vi av året med "mixed double"i romjula, den 27. desember. I tillegg har vi planar om å arrangere eit ope Sunnfjord-meisterskap i januar 2004. Og får vi den responsen vi håper på der, blir det aktuelt å avvikle ikkje mindre enn ein fylkesmeisterskap seinare på nyåret.

Bedrifts-cup

– Dart-konkurransane har trekt mykje folk, seier Knut Fotland ved Sjøhuset i Eikefjord. Kroverten syslar no med tanken om å få til ein bedriftscup i dart:

– Eg hadde eigentleg alliert meg med ein person som skulle undersøkje interessa for ein bedriftscup, men han har ikkje hatt tid enno. I alle fall meiner eg at det må vere midt i blinken for bedrifter å kombinere ein hyggleg pubkveld med litt uhøgtideleg konkurranse.