I fleirbrukshallen i Eikefjord ser folk i hallen rett inn i garderobane kvar gong døra går opp.

Av

EIKEFJORD: Arlene Vågene (H) håpar det er mogleg å få tiltak til å rette opp problemet inn i revidert budsjett allereie i juni.