Over nyttår skal dei taksere eigedommen din på ny. Og så aukar dei eigedomsskatten

KINN: Retakseringa vil byrje allereie i januar.