Ungdommen vil game på Haffen: Vi kan ikkje vente på kommunen, det tek for lang tid

FLORØ: Kinn kommune har forplikta seg til å lage ein strategi for e-sport. Ungdommen meiner det tek for lang tid.