Sunnfjording slapp å sone for truslar

DOM: Ein sunnfjording i 20-åra var tiltalt for totalt fire punkt, men blei berre dømt for det eine. Straffa blei 24 dagars fengsel på vilkår. Han slepp dermed å sone.