- Det er frustrerande at dataspel ikkje blir teke like seriøst som andre fritidsinteresser

DATASPEL: Når Kinn kommune no skal lage ein strategi for satsing på e-sport treng dei ikkje finne opp krutet på ny. Ein studietur til Spillhuset i Bærum kan vere ein god start.