No opnar dagsturhytta på Fløgen att

FLORØ: Dagsturhytta på Fløgen var ikkje godt nok fundamentert og tolte ikkje vind. Men no er den utbetra og klar for nyopning.