Det meste av Haavehuset er mindre enn 30 år gammalt

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkeskommunen vil ikkje tilrå riving av Haavehuset. De meiner det har høg kulturhistorisk verdi. Men størsteparten av det som står der i dag vart spikra opp tidleg på nittitalet.