Den digitale kvardagen var absolutt høyrbar i Svelgen sentrum då Airlift var på plass med ein av maskinane sine. Oppdragsgjevar var Telenor som er i gang med utbygginga av det digitale bakkenettet. Når det skal opnast til hausten, vil såleis folk i Svelgen vere med frå første dag. Airlift sitt oppdrag var å transportere materialar opp til den vesle fjellnuten Kruna, der det alt står ein tv-sendar. Det nye utstyret som skal på plass, gjer at «kringkastingshuset» på Kruna vert for lite. Derfor må det byggjast på. Etter fire turar opp og ned var alt på plass.