Kinn er den einaste regionen på vestlandet der bustadprisane har gått ned dei siste tolv månadene

KINN: Utviklinga i bustadsmarknaden i Kinn-regionen skil seg markant frå resten av vestlandet. Prisane går noko opp i resten av regionen, men i Kinn har prisane gått ned.