Tor Øyvin såg makteslaus på at anlegget hamna midt i raset. Slik går det no

Anlegget til Brødrene Aa fekk skadar for minst 50 millionar kroner under uvêret 30. juli. Mykje er rydda opp, og dagleg leiar Tor Øyvin Aa reknar med maksimalt fem-seks vekers forseinka leverasar som følge av skadane.