Har fått på plass avbøtande tiltak på over ni millionar kroner

BREMANGER: Einar Svarstad har forhandla på vegner av grunneigarane om avbøtande tiltak i samband med den omdiskuterte vindkraftutbygginga på Bremangerlandet. Resultatet kan du lese om her.