Reiselivssjef Wenche Salthella: – Utbygging av vindkraft på Bremangerlandet bør unngåast

FLORØ: NHO Reiseliv er ikkje i mot vindkraft, men område som er viktige for reiselivet bør skånast for utbygging. Som Bremangerlandet.