Er vindkraft det nye oljeeventyret eller berre eit eventyr?

BREMANGER: Vindkraftmotstanden er framleis sterk i Bremanger. Torsdag og laurdag er det duka for nye folkemøte om temaet.