Høgare gravplasskostnader i Bremanger

Av

FLORA/BREMANGER: I fjor brukte kyrkjeleg fellesråd i Bremanger kommune 1,2 millionar kroner til gravplassforvalting. Brukarbetalingane er høgare i Bremanger enn gjennomsnittet.